2 bài viết về "buy-now-pay-later"

  • Thời đại số hóa ngày càng phát triển, dịch vụ Mua trước trả sau - Buy Now Pay Later (BNPL) dần trở thành một xu hướng thanh toán phổ biến. Tuy nhiên, để đảm bảo tính minh bạch trong mô hình tài chính này, hệ thống đánh giá tín dụng là điều quan trọng tất yếu mà các nhà cung cấp BNPL không thể bỏ qua.
  • Mua trước trả sau hay Buy now pay later là mô hình cho phép người tiêu dùng sử dụng sản phẩm/dịch vụ trước, thanh toán sau thành nhiều đợt. Do đó, giảm bớt gánh nặng tài chính, tạo tâm lý thoải mái hơn cho khách hàng mỗi khi “chốt đơn”. Chính vì vậy mà Buy now pay later đang dần nở rộ và phát triển tại Việt Nam.