1 bài viết về "buy-now-pay-later"

  • Mua trước trả sau hay Buy now pay later là mô hình cho phép người tiêu dùng sử dụng sản phẩm/dịch vụ trước, thanh toán sau thành nhiều đợt. Do đó, giảm bớt gánh nặng tài chính, tạo tâm lý thoải mái hơn cho khách hàng mỗi khi “chốt đơn”. Chính vì vậy mà Buy now pay later đang dần nở rộ và phát triển tại Việt Nam.