Hỗ trợ marketing dành cho đối tác của HENO

Hỗ trợ marketing dành cho đối tác của HENO

A
Admin - 1 năm trước

Những quyền lợi về hỗ trợ marketing mà các cơ sở chăm sóc sức khỏe - sắc đẹp sẽ nhận được khi trở thành đối tác của HENO


  HENO_Đề xuất hỗ trợ MKT.png

  heno_Đề-xuất-hỗ-trợ-mkt-(1)_optimized.png


  heno_Đề-xuất-hỗ-trợ-mkt_optimized.png

  heno_Đề-xuất-hỗ-trợ-mkt-(1)_optimized.png

  heno_Đề-xuất-hỗ-trợ-mkt-(2)_optimized.png

  heno_Đề-xuất-hỗ-trợ-mkt-(3)_optimized.png